Radionica dizajna Iz sadržaja u formu

iz sadrzaja u formu radionica 2.10.014. dr02. listopad 2014. 10:00 sati Srednja škola Duga Resa
Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX u suradnji s udrugom Platforma 9.81 iz Splita i Srednjom školom Duga Resa organizira radionicu dizajna pod nazivom Iz sadržaja u formu.

Radionica će se održati u prostoru Srednje škola Duga Resa u četvrtak, 2. listopada od 10:00 sati. Voditelji radionice su arhitekt Antun Sevšek i dizajner Damir Gamulin.

Radionica se sastoji od predavanja, predstavljanje aktualnih projekata i međusobne suradnje arhitektonsko-dizajnerskog dvojca te praktični rad. Voditelji radionice će zajedno s prisutnima propitati odnos forme i sadržaja odnosno kako odabir sadržaja i njegovog međuodnosa stvara osnovu svakog dizajna, neovisno o stilskim odrednicama. Kroz praktični rad analizirati će se mogući pristupi interakciji sadržajem od strane korisnika i prepoznati likovne i funkcionalne zakonitosti iza tehnologija koje vidimo pri korištenju interneta danas.

Radionica dizajna Iz sadržaja u formu održava se u sklopu projekta Nova kultura _ Hibridni grad 014. zahvaljujući potporama Zaklade Kultura Nova, Karlovačke pivovare, Ministarstva kulture RH, Grada Karlovca i Karlovačke županije.

.
… o voditeljima radionice …

Antun Sevšek

Samostalni arhitekt, radio u arhitektonskim uredima Studio UP i hpnj+ iz Zagreba.

U raznim timovima sudjeluje na arhitektonskim natječajima, na kojima osvaja pet nagrada, među njima dvije prve; za Park pomirenja u Vukovaru 2013 i za Vizualni identitet i novo rješenje postava muzeja Lipa pamti – Lipa, isto 2013. Dugogodišnji član Platforme 9,81; nevladine organizacije za istraživanja, edukaciju i aktivizam na polju arhitekture i urbanizma. Dio je kustoskog tima završne izložbe međunarodnog projekta “Nedovršene Modernizacije” u Mariboru 2012. i jedan od urednika istoimene publikacije. Od 2013. zaposlen u Pravu na Grad.

Damir Gamulin

Trinaest godina djeluje kao samostalni profesionalni dizajner i art director.

U spomenutom vremenu ostvario je brojne uspješne suradnje s hrvatskim i inozemnim tvrtkama, udrugama i institucijama, koje su ga dovele i do međunarodnog priznanja za grafički dizajn 2001., za multimedijski dizajn za MFF 2004., cjelokupni festivalski identitet i promotivnu kampanju za ZagrebDox 2006. te za G-MK vizualni identitet 2009. godine, nagrade Bernardo Bernardi, Vladimi Nazor i ICOGRADA za novu Gradsku knjižnicu u Labinu 2013.g.

Među klijentima proteklih godina našli su se Massachusetts Institute of Technology (MIT), European Documentary Network (EDN), Pliva, HRT, Ekonomski Fakultet, Akademija Dramske Umjetnosti, Multimedijalni kulturni centar Split, Multimedijalni Institut MI2, Factum, Futura DDB, Cie Architekten, Motovun film festival, Goli i Bosi te drugi.

o projektima

Nova kultura – Hibridni grad

Kroz projekt Nova kultura – hibridni grad namjera nam je organizirati različite programe koji se na interdisciplinarni način bave pitanjima prostora / urbanizma, suvremene kulture i medija.

Projekt i većina programa usmjereni su na vraćanje u funkciju postojećih ili povremenu i/ili stalnu prenamjenu drugih javnih prostora u korištenje za programe nezavisne kultune scene.

Kroz programe želimo povezati nove tehnologije i prakse, aktivno promišljanje prostora / urbanizma, umjetnike i stručnjake iz više hrvatskih gradova i lokalnu civilnu i kulturnu scenu uz uključivanje javnih ustanova i javne uprave.

Projektom se također želi i potaknuti aktivno zagovaranje i djelovanje za korištenje javnih prostora u društvene i kulturne svrhe kako bi se doprinijelo razvoju lokalne kulturne scene i grada.

Projekt Nova kultura – Hibridni grad .014 provodi se uz potporu Ministrastva kulture RH, zaklade Kultura Nova, Karlovačke pivovare (program Zajedno za bolji Karlovac i Karlovačku županiju), Grada Karlovca i Karlovačke županije.

Dio aktivnosti provodi se u suradnji s udrugom Platforma 9.81 u okviru platforme Urbanistička početnica.

URBANISTIČKA POČETNICA je platforma za edukaciju javnosti o organizaciji prostora. Edukacija u okviru Urbanističke početnice odvija se kroz interaktivne formate poput radionica, razgovora i igara.

Cilj djelovanja Urbanističke početnice je prijenos znanja o socijalnim, ekonomskim, ekološkim, estetskim i etičkim implikacijama organizacije životnog prostora, te osnaživanje građana za sudjelovanje u procesima organizacije prostora. Fokus djelovanja je na edukaciji ne-stručne javnosti, tj. one javnosti koja svakodnevno koristi prostor ali se profesionalno ne bavi njegovom organizacijom i planiranjem. Ova edukacija nije postavljena apstraktno nego se bavi konkretnim situacijama prostornog planiranja i tako dovodi do osnaživanja građana za sudjelovanje u procesima organizacije prostora. U okviru Urbanističke početnice sve organizacije bave se zadanim tematskim okvirom i pristupaju mu iz vlastite perspektive djelovanja te daju doprinos kontekstualizacijom teme u lokalni kontekst, provedbom lokalnih aktivnosti i doprinosom korpusu znanja Urbanističke početnice.

Urbanističku početnicu čine organizacije iz područja nezavisne kulture, udruge Art radionica Lazareti, BLOK, KA-MATRIX, Drugo more, Pravo na grad, Platforma 9,81 i ustanove Multimedijalni kulturni centar Split i Muzej moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *