Donacijski natječaj Karlovačke pivovare za 2013. godinu

karlovačka Kako bi zajedno s lokalnom zajednicom pridonijela tome da Karlovac i Karlovačka županija postanu još ugodnija mjesta za život, Karlovačka pivovara raspisuje natječaj za donacije za 2013. godinu.
Donacije će se dodijeliti projektima koji se odnose na grad Karlovac i Karlovačku županiju, a cilj im je podržati društvene aktivnosti i obogatiti društveni život lokalne zajednice.

Natječaj je otvoren od 1. lipnja do 1. kolovoza 2013. godine.
Kriteriji za odabir :
– važnost za lokalnu zajednicu (grad Karlovac i Karlovačka županija)
– kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta
– projekt se u cijelosti ili djelomično odnosi na 2013. godinu

Uvjeti i pravila:
– sudionici mogu biti pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
– svaki sudionik može poslati samo jednu prijavu
– projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji je dostupan na web stranici  www.karlovacka.com
– nepotpuno ispunjena prijava neće se razmatrati
– prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja

  • projekti pravnih ili fizičkih osoba čiji su projekti podržani prošlogodišnjim natječajem neće ući u konkurenciju

Prijave se primaju elektronskim putem na e-mail adresu donacije@karlovacko.hr ili poštom na adresu:
Karlovačka pivovara d.o.o.
Odjel korporativnih komunikacija
Dubovac 22, 47 000 Karlovac
s naznakom: natječaj za donacije

Rezultati natječaja
Dobitnici sredstava natječaja bit će obaviješteni direktno od strane Karlovačke pivovare. Rezultati natječaja bit će objavljeni putem medija i na web stranici Karlovačke pivovare.
Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se Odjelu korporativnih komunikacija Karlovačke pivovare na broj telefona 047 607 340 ili putem e-maila donacije@karlovacko.hr

karlovacka_obrazac_donacije_2013

Više na: www.karlovacka.com

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *