Odgovorni Cyber građani

Djeca sve više koriste osobna računala i mobitele za komunikaciju s drugim, kako poznatim, tako i nepoznatim osobama, no vrlo često nisu svjesna rizika komunikacije s njima nepoznatim osobama koje se često lažno predstavljaju i daju netočne podatke o svojim godinama, izgledu, mjestu stanovanja i o drugim osobnim podacima.

Inicijativom „Odgovorni Cyber građani“ želimo podignuti razinu osviještenosti o potrebi sigurnog i odgovornog korištenja modrenih tehnologija (osobito interneta i mobitela) među djecom, učiteljima i roditeljima, ali i široj javnosti. Inicijativa se provodi za učenike/ce osnovne škola Banija (4-8 razred) u suradnji sa PU Karlovačkom u listopadu i prosincu 2012. godine.

Djecu ćemo ujedno informirati i naučiti na koji način reagirati i kako se ponašati prilikom neprikladnog sadržaja koji se širi kroz nove tehnologije koje koriste. Cilj je i za učenike tako i za učitelje i roditelje da doprinose što sigurnijem internetskom okruženju.  U sklopu inicijative biti će provedno istraživanje kako bi se vidjelo koliko su djeca sigurna na internetu, tj. koliko njih je iskusilo nasilje preko interneta te koliko su samo roditelji i učitelji svjesni ovoga problema te znaju li adekvatno reagirati kada se s njim susretnu.

Inicijativa se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Regionalne zaklade za lokalni razvoj “ZAMAH” u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *