Predavanje Dejana Dragosavca Rute

karlovac nezavisna kultura Karlovac21.02.2014. u 19:00 Knjižnica za mlade, Karlovac
Udruge KA-MATRIX iz Karlovca i Platforma 9.81 iz Splita u sklopu programa Nova kultura – Hibridni grad .014 i URBANISTIČKA POČETNICA organiziraju predavanje dizajner Dejana Dragosavca Rute.

Uz predavanje Dinko Peračić iz Platforme 9,81 predstaviti će program Urbanistička početnica. Predavanje je ujedno i najava izložbe i radionica koji će se održati u svibnju ove godine, u suradnji s Odjelom za vizualne komunikacije Umjetničke akadmije u Splitu, s kojim Dejan Dragosavac Ruta aktivno surađuje.

Predavanje se održava zahvaljujući potporama Zaklade Kultura Nova, Karlovačke pivovare i Grada Karlovca.

više o predavanju

Rad Dejana Dragosavca Rute baziran je na aktivističkim radovima odnosno aktivističkom dizajnu u prostoru od kojih su zapaženije kampanje “Pravo na grad” i osmišljavanje vizualnog identiteta “Subversive film festivala”. Uz svoj rad predstaviti će mogućnosti koje dizajn pruža u suradnji s nezavisnom kulturnom i aktivističkom scenom te pojasniti načine na koji se aktivistički dizajn koristi u suvremenom društvu.

o voditelju.

Dejan Dragosavac – Ruta radio je kao grafički urednik više magazina i časopisa: Arkzin, Nomad, Godine Nove, Libra Libera, Gordogan, civilno drustvo.hr, Frakcija.
Radovi su uglavnom namijenjei potrebama kulturne i civilno-društvene scene (Multimedijalni institut, Kontejner, Platforma 9.81, Eurøkaz, SKD Prosvjeta, British Council, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, inicijativa Pravo na grad) za koje oblikuje kataloge, knjige, promotivne materijale, kampanje.
Sudjelovao je u organizaciji i/ili postavu više međunarodnih izložbi (Tipografije u Hrvatskoj u sklopu 34. zagrebačkog salona, 1999.); međunarodna Izložba softvera, umjetnosti i igara koje reflektiraju promjene u kompjuterskoj kulturi, 2001.); Sloboda stvaralaštvu! 2007.) ; Pravo na grad, Rijeka/Zagreb/Beograd/Poreč, 2009/10.) i dr.), a od 2007. godine održava radionice na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
Nositelj je više priznanja za samostalne (“Plakati za mamu”, Galerija prozori, Zagreb, 2009.); “Kontejner – dizajn suvremene umjetnicke prakse”, Galerija HDD-a, Zagreb, 2009.); “Galerija VN 2003-2013.”) i skupne izložbe (ZGRAF 8, 9 i 10 – Izlozba hrvatskog dizajna (01, 02, 03, 07/8…); Zagrebački salon (31., 34., 40.), te dobitnik mnogih nagrada (“Kiklop” za najbolje oblikovanu knjigu “Žuti titl”, 2005.), Icograda Excellence Award (Libra libera i Ekstravagantna tijela, 2008.) te priznanje Hrvatskog društva dizajnera za dizajn vizualnih komunikacija (Kontejner knjiga, 2012.).

o projektima:

Projekt Urbanistička početnica provodi se temeljem financijske podrške Zaklade ‘Kultura nova’ i Ministarstva kulture RH. Urbanistička početnica je partnerski edukativno – informativni projekt koji se sastoji od dva segmenta, radionica namijenjenih prvenstveno učenicima srednjih škola i javnih predavanja za stručnu i širu javnost. Projekt se bavi osnovnim pitanjima urbaniteta, percepcijom i artikulacijom prostora, arhitekture, urbanizma, dizajna i umjetnosti u javnim prostorima i načinima na koje se oni oblikuju, koriste i planiraju pod utjecajima ekonomskog pritiska na njih i promjena uvjetovanim ubrzanim izgrađivanjem, eksploatacijom prirodnog i urbanog okoliša. Osnovni cilj ovog projekta jest educirati mlade ali i sve zainteresirane o urbanizmu, prostornom planiranju i gospodarenju prostorom. Drugi je cilj informirati širu javnost o temama urbanog planiranja i utjecaja lokalnih i nacionalnih politika na prostor te potaknuti raspravu i pokazati inovativne načine planiranja, označavanja, identifikacije i komunikacije o i sa prostorima javnosti. U projektu sudjeluju arhitekti, urbanisti, sociolozi, dizajneri, teoretičari, umjetnici, novinari i aktivisti iz Hrvatske i šire.
Partneri platforme: Art radionica Lazareti/Dubrovnik, Blok/Zagreb, KA-MATRIX/Karlovac, Drugo more/Rijeka, Multimedijalni kulturni centar/Split, Muzej moderne i suvremene umjetnosti/Rijeka, Pravo na Grad/Zagreb i Platforma 9,81/Split.

Projekt Nova kultura – hibridni grad .014 nastavlja uspješnu tradiciju više karlovačkih programa nezavisne kulturne scene. Kroz projekt se želi u Karlovac dovesti više različitih programa koji se na interdisciplinarni način bave pitanjima prostora / urbanizma, suvremene kulture i medija.
Projekt i većina programa usmjereni su na vraćanje u funkciju postojećih ili povremenu i/ili stalnu prenamjenu drugih javnih prostora u korištenje za programe nezavisne kultune scene. Ponajprije se to odnosi na zgradu Hrvatskoga doma koja je tijekom posljednjih godina detektirana kao najpodesnije mjesto, kako za različite izvedbene aktivnosti, tako i za programe koji odlaze u sferu edukacije, prezentacije, rezidencijalnih gostovanja i društvenog aktivizma.
Kroz programe namjera je povezati nove tehnologije, aktivno promišljanje prostora / urbanizma, umjetnike i stručnjake iz više hrvatskih gradova i lokalnu civilnu i kulturnu scenu uz uključivanje javnih ustanova i javne uprave.
Projektom se također želi i potaknuti aktivno zagovaranje i djelovanje za korištenje javnih prostora u društvene i kulturne svrhe kako bi se doprinijelo razvoju lokalne kulturne scene i grada.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *