PROJEKTI/PROGRAMI

VANJSKI TRENINZI // USLUGE

U području djelovanja, udruga pruža treninge iz područja:

 • aktivnog građanstva i građanske participacije
 • metode placemakinga
 • service learning (tzv. metodologija društveno korisnog učenja)
 • umrežavanja i rada organizacija i pojedinaca u području civilnog društva
 • odnosi s javnošću za organizacije civilnog društva
 • razvoj modela javno civilnog partnerstva
 • razvoj i priprema projektnih ideja
 • upravljanje projektnim ciklusom
 • financijski menadžment udruga
 • i dr. (na upit)

Usluge:

 • izrada Strateških planova organizacija civilnoga društva
 • provođenje vanjskih evaluacija programa i projekata
 • usluge apliciranja na natječaje sufinancirane EU sredstvima
 • moderiranja tribina, javnih rasprava, debata

Provođenje navedenih usluga temelji na dugogodišnjem radu s organizacijama civilnog društva, mrežama udruga u kulturi, suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, međunarodnim suradnicima, nositeljima formalnog obrazovanja kao i javnim institucijama. Za sve upite javite nam se na: info@ka-matrix.hr

SUDJELOVANJE/AKTIVNOSTI/PODUPIRANJE

Udruga KA-MATRIX aktivna je članica mreže KA-OPERATIVA i suosnivačica Saveza udruga Kaoperativa čija je svrha da okupi organizacije koje se bave nezavisnom kulturom na produkcijskoj, zagovaračkoj ili kustoskoj razini radi uspostavljanja aktivne mreže udruga koja će zagovarati za bolju poziciju nezavisne kulturne scene počevši od uvjeta za rad, financiranja, dodjele prostora, vidljivosti. U sklopu mreže sudjeluje u aktivnom zagovaranju nezavisne kulture kroz jačanje kapaciteta, redovite sastanke s udrugama u nezavisnoj kulturi i mladih te lokalnom samoupravom.

tribina 2 tribina

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Udruga KA-MATRIX, korisnica je Institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruge, financirana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u trogodišnjem razdoblju od 2021.-2023. godine. Ova podrška značajno doprinosi daljnjem rastu i razvoju organizacije u skladu sa Strateškim planom te omogućava stabilizaciju i razvoj ljudskih i operativnih kapaciteta organizacije.

mnzz-manji

Udruga KA-MATRIX, bila je korisnica Institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruge, financirana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 2016.,2017. i 2018. godini. Ova podrška značajno doprinosi daljnjem rastu i razvoju organizacije u skladu sa Strateškim planom te omogućava stabilizaciju i razvoj ljudskih i operativnih kapaciteta organizacije.

mnzz-manji

OPERATIVNA PODRŠKA

Program Nova Kultura_Hibridni Grad ostvario je podršku Zaklade Kultura Nova u 2016., 2017., 2018. ; 2020. i 2021. godini. Ova podrška značajno podržava rad udruge u području suvremene kulture i doprinosi njezinom daljnjem razvoju kao i samom razvoju programa.

2022. godine odobrena je višegodišnja podrška na tri godine.

kn

PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ EU FONDOVA

SURADNJOM I PRAKSOM DO ODRŽIVE ZAJEDNICE

Projekt “Suradnjom i praksom do održive zajednice” jača kapacitete organizacija civilnog društva na području Karlovca i Karlovačke županije u cilju pravovremenog i učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj

Partneri na projektu: PAN- Udruga za zaštitu okoliša i prirode i AVADHUTA – Udruga za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života

Ukupna vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 474.563,71 kuna. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije (u iznosu od 379.650,97 kuna sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda) i Državnog proračuna (u iznosu od 94.912,75 kuna). Izrečeni stavovi ne mogu se smatrati službenim stavom Europske Unije ili Ureda za udruge RH.

Razdoblje provedbe projekta: 02.11.2021. – 02.02.2023.

Kontakt osoba: info@ka-matrix; denis@ka-matrix.hr

više na: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

LENTA suzeno

logo-N-zakladaUred za udruge logo_hr

PODIJELI SVOJU PRIČU –  socijalno uključivanje kroz online kulturu i umjetnost

Projekt “Podijeli svoju priču” izravno povećava socijalnu uključenost djece i mladih do 25 godina starosti, kroz provedbu online kulturno umjetničkog sadržaja. Sastoji se od provedbe kreativno edukativnih radionica kroz tri tematske cjeline: Moja priča kroz virtualnu slikovnicu, Dnevnik Poezije i Eksperimentalna digitalna animacija.

Ciljevi projekta:

 1. Povećati socijalnu uključenost djece i mladih kroz provedbu participativnih kulturno umjetničkih online sadržaja
 2. Razviti socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine i znanja djece i mladih koja će doprinijeti njihovom socijalnom uključivanju i smanjenju njihove socijalne izoliranosti

Rezutati projekta:

1. Povećana socijalnu uključenost djece i mladih kroz provedbu participativnih kulturno umjetničkih online sadržaja

2. Razvijene socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine i znanja djece i mladih

3. Ostvaren doprinos socijalnom uključivanju djece i mladih  i smanjenju njihove socijalne izoliranosti

Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj

Partneri na projektu: FORMAT C

Ukupna vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 473.340,00 kuna. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije (u iznosu od 402.339,00 kuna sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda) i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (u iznosu od 71.001,00 kuna). Izrečeni stavovi ne mogu se smatrati službenim stavom Europske Unije ili Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2021. – 31.05.2022.

Kontakt osoba: info@ka-matrix; tanja@ka-matrix.hr; matea@ka-matrix.hr

više na: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

 

LENTA suzenomklogo-N-zaklada

NOVE IDEJE U STARIM PROSTORIMA – socijalno uključivanje kroz kulturu i umjetnost

Projekt “Nove ideje u starim prostorima”, izravno povećava socijalnu uključenost osoba starijih od 54 godine kroz provedbu kulturno umjetničkog sadržaja te utječe na povećanje njihovog samopouzdanja i umanjuje socijalnu izolaciju kroz umjetnost koja se bavi zajednicom. Kreativnim radionicama, posjetima kulturno umjetničkim sadržajima i javnom prezentacijom svog rada postaju vidljivi članovi društva što izravno doprinosi njihovom unapređenju kvalitete života.

Ciljevi projekta:

 1. Povećati socijalnu uključenost osoba starijih od 54 godine kroz kulturno umjetničke sadržaje
 2. Poboljšati zdravlje i dobrobit osoba starijih od 54 godine kroz sudjelovanje u umjetničkim praksama koje se bave zajednicom

Rezultati projekta:

 1. Povećana socijalna uključenost osoba starijih od 54 godine kroz kulturno umjetničke sadržaje
 2. Ostvaren doprinos poboljšanju zdravlja i dobrobiti osoba starijih od 54 godine kroz sudjelovanje u umjetničkim praksama koje se bave zajednicom
 3. Pripremljene i provedene participativno umjetničke i kulturne aktivnosti usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine

Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj

Ukupna vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 539.224,35 kuna. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije (u iznosu od 458.340,69 kuna sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda) i Ministarstva kulture Republike Hrvatske (u iznosu od 80.883,65 kuna). Izrečeni stavovi ne mogu se smatrati službenim stavom Europske Unije ili Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta: 17.08.2018. – 16.11.2019.

Kontakt osoba: manuela@ka-matrix.hr

više na: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

LENTA suzeno    minkul    logo-N-zaklada

ZNANJEM DO ZVIJEZDE – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice

Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX, u suradnji s partnerom na projektu Veleučilištem u Karlovcu, putem projekta „Znanjem do Zvijezde –primjena društveno korisnog učenja na kulturno nasljeđe zajednice“, doprinijet će uspostavi održivog partnerstva primjenom programa DKU sa ciljem jačanja društvene odgovornosti ciljane skupine. Ciljanu skupinu projekta čine studenti, profesori i zaposlenici OCD-a, a jačanjem njihovih kapaciteta te održivom suradnjom radit će na rješavanju konkretnog društvenog problema grada Karlovca s ciljem razvoja zajednice.

Ciljevi projekta:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, profesora i studenata Veleučilišta sa ciljem ostvarenja dugoročnog održivog partnerstva u gradu Karlovcu.

Uvođenje metodologije DKU na Veleučilište u Karlovcu s ciljem poticanja razvoja zajednice i jačanja društvene odgovornosti studenata.

Aktivnosti projekta:

 1. Jačanje kapaciteta OCD-a i Veleučilišta za provođenje metodologije društveno korisnog učenja
 2. Izrada metodologije i primjena društveno korisnog učenja u zajednici

Rezultati projekta:

 1. Ojačani kapaciteti OCD-a i Veleučlišta za provođenje metodologije društveno korisnog učenja
 2. Izrađena metodologija i primjenjeno društveno korisno učenje u zajednici

Ime projekta: ZNANJEM DO ZVIJEZDEprimjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu    zajednice
Nositelj / partneri na projektu: KA-MATRIX / Veleučilište Karlovac
Datum početka projekta: 19.03.2018.

Datum završetka projekta: 18.12.2019.

Ukupna vrijednost projekta je 763.224,25 kn. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Izrečeni stavovi ne mogu se smatrati službenim stavom Europske Unije ili Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Kontakt osoba za više informacija: tomislav@ka-matrix.hr

LENTA suzenologo-N-zakladaUred za udruge logo_hr

STAR VOICE: “Karlovac public & civil partnership for citizens participation and increased transparency for the revitalisation of the old town centre Zvijezda”

Projekt je provodila udruga KA-MATRIX u partnerstvu sa Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, Udrugom Polka, Gradom Karlovcom i Veleučilištem Karlovac u suradnji sa Stanford University.

Ciljevi projekta: Jačanje društvenih kapaciteta za bolju učinkovitost, transparentnost i sudjelovanje civilnog društva u upravljanju Zvijezdom

Specifični ciljevi:

 1. Implementirati deliberativne oblike participacije civilnog društva i građana u procesima upravljanja Zvijezdom
 2. Osnažiti građane za aktivnu participaciju i monitoring u upravljanju javnim dobrima u lokalnoj zajednici putem service learninga, javnih debata i kampanja podizanja razine svijesti

Aktivnosti projekta: U projektu se provodi tri glavna clustera aktivnosti:

 1. Implementacija deliberativne metodologije
 2. Stvaranje lokalne koalicije i jačanje kapaciteta
 3. Podizanje razine svijesti, promocija, lokalne medijske kampanje, prijenos znanja i informacija

Ime projekta: STAR VOICE: “Karlovac public & civil partnership for citizens participation and increased transparency    for the revitalisation of the old town centre Zvijezda”
Nositelj / partneri na projektu: KA-MATRIX / Fakultet političkih znanosti Zagreb, Grad Karlovac, Udruga Polka, Veleučilište u Karlovcu

Datum početka projekta: 10.11.2015.

Datum završetka projekta: 09.05.2017.

Vrijednost projekta: 152.988,07 EUR

Odobrena sredstva: 130.398,07 EUR

Postotak sufinanciranja: 85,23%

Projektna sredstva su odobrena u sklopu natječaja: Civil Society Organisations – Internal Control Mechanism for Safeguarding the Eu Standards Grant Application Form IPA 2012 – “Building Local Partnership for Open Governance and Fight against Corruption in Responsible Management of Natual Resources.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Izrečeni stavovi ne mogu se smatrati službenim stavom Europske Unije ili Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

EU logo_hr  Ured za udruge logo_hr safu

 

PARTNERSTVOM DO DOBROG UPRAVLJANJA

Projekt se provodio u partnerstvu sa Gradom Karlovcem i udrugom Polka tijekom 2015. godine. Projekt jača kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom – starom gradskom jezgrom “Zvijezda”. Ojačanim kapacitetima za uspostavu partnerstva, nepostojanje jasne vizije svih zainteresiranih dionika te problemi u procesima izrade plana upravljanja Zvijezdom, lokalne OCD-a i lokalna samouprava će osnažiti građane za uljučivanje u procese odlučivanja čime će se smanjiti međusobno nepovjerenje, ali i pokazati dobrobiti i važnost uspostave modela javno civilnog partnerstva.

Aktivnosti projekta:

1. Aktivnosti jačanja kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva za odgovorno upravljanje povijesno/kulturnom baštinom (Zvijezda) kroz uspostavu javno civilnog partnerstva

2. Aktivnosti usmjerene na participaciju lokalnih udruga i građana u procesima odlučivanja o pitanjima transparentnog i održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom

3. Aktivnosti podizanja razine svijesti lokalne zajednice o važnosti međusobne suradnje kroz javno civilno partnerstvo

Ime projekta: Partnerstvom do dobrog upravljanja
Nositelj / partneri na projektu: KA-MATRIX / Grad Karlovac, Udruga Polka
Datum početka projekta: 29.12.2014.
Datum završetka projekta: 28.12.2015.

Projektna sredstva u iznosu od 162.311,14 kn su odobrena u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.; Europski socijalni fond.

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://ljudski potencijali.hr/

eunijalogo-N-zakladaStrukturni-i-investicijski-fondovi-logo-bigZnakLogo-HRgrb_ured za udruge .hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

MAKING SPACE FOR ACTIVE COMMUNITY

Projekt se provodio u partnerstvu sa Savezom udruga Operacija Grad iz Zagreba, Savezom udruga Rojc iz Pule, Gradom Zagrebom i Gradom Pulom. Projektom se želi unaprijediti utjecaj udruga civilnoga društva u društvenom i kulturnom razvoju lokalnih zajednica kroz osiguravanje javnih infrastruktura uz participativni, svima pristupačan i održiv model vođenja i upravljanja uz razvijanje vidljivih civilno-javnih partnerstava. Uključuje treninge povezivanja i umrežavanja udruga iz Zagreba, Pule i Karlovca, promociju javno-civilnih partnerstava, studijska putovanja, javne tribine i radionice za članove udruga i građane. Edukacije obuhvaćene projektom voditi će domaći i međunarodni treneri, a uz predstavnike udruga treninzi su namijenjeni zaposlenicima lokalnih uprava koji se bave pitanjima aktiviranja građana, kulturnim politikama i prenamjenom i korištenjem javnih prostora. Projektna sredstva odobrena su u sklopu programa Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva koje se provodi u okviru 4. komponente IPA Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala Europske Unije.

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://ljudski potencijali.hr/

eunija logo-N-zaklada Strukturni-i-investicijski-fondovi-logo-big ZnakLogo-HR grb_ured za udruge .hr

Ime projekta: Making Space for Active Community / Prostor za aktivnu zajednicu
Fond:Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Ukupna vrijednost projekta (EUR): 75.000,00 €
Nositelj / partneri na projektu: Savez udruga Operacija grad / Savez udruga Rojc, KA – MATRIX – Udruga za društveni razvoj, Grad Zagreb, Grad Pula
Datum početka projekta: 13.11.2013.
Datum završetka projekta: 12.05.2015.
Cilj projekta: Ojačati sposobnosti i razviti javno vidljiva partnerstva između OCD-a i lokalnih samouprava u Karlovcu, Puli i Zagrebu za upravljanje lokalnom javnom infrastrukturom i uključivanje građana

Projekt Making Space for Active Community sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operational Programme Human Resources Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001 Making space for Active Community

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost udruge Ka-MATRIX.

 

PROGRAM SUVREMENE KULTURE

NOVA KULTURA_HIBRIDNI GRAD

Nova Kultura_Hibridni Grad u Karlovac dovodi više različitih programa koji se na interdisciplinarni način bave pitanjima prostora / urbanizma, suvremene kulture i medija. Kroz različite programe povezujemo nove tehnologije, aktivno promišljanje prostora / urbanizma, umjetnike i stručnjake iz više hrvatskih gradova i lokalnu civilnu i kulturnu scenu uz uključivanje javnih institucija kao što su škole, gradska knjižnica, centri za mlade i javne uprave.

Donatori programa: Zaklada Kultura Nova, Karlovačka Pivovara, Grad Karlovac, Karlovačka Županija, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

izložba izložba 2 knapić

Program možete pratiti i više fotografija pogledati na: Facebook stranici Hibridni Grad

U POTRAZI ZA IZGUBLJENIM-HIBRIDNA OKRUŽENJA

Projekt “U potrazi za izgubljenim – Hibridna okruženja” povezuje suvremenu umjetnost s neiskorištenim i zaboravljenim prostorima koji su kroz jednu etapu povijesti imali značajnu ulogu za kraj u kojem se nalaze. Navedeni prostori služe, ali ujedno i tematiziraju mjesto prošlosti sa izvedbom suvremene umjetnosti kroz korištenje novih medija i novih formata (TTYL) kao i nove formate umjetničkog izražavanja (suvremeni ples), prožimajući različita polja kulturnog, umjetničkog i društvenog djelovanja.

  15400490_1212369018811219_1369031860236887327_n15400997_1212315725483215_8114443775362279957_n15349801_1212317175483070_2939678934510332097_n15337641_1212344198813701_2642817154311911343_n15317962_1212369085477879_5706370212343034969_n15284969_1212351368812984_8681101739237965231_n

INFOSHOP  (Haulikova 22.)

Infoshop je zamišljen kao prostor za druženje i diskusiju, razvoj kritičkog promišljanja, arhive fanzina i časopisa iz područja nezavisne kulturne scene, edukacije javnosti, aktivnog društvenog djelovanja i razmjene informacija i ideja. Njegovim otvaranjem doprinosi se osiguravanju stabilnosti, održivosti i vidljivosti nezavisne kulturne scene. Ovakav tip čitaonica – Infoshopa je rasprostranjen na području cijele Europe, a proteklih godina njihova otvaranja događaju se i u Hrvatskoj. Njihov značaj je od velike važnosti za uspostavljanje i razvoj nezavisne kulturne scene, ali isto tako i neizbježan dio europske kulture.

Infoshop objedinjava elemente edukacije kroz radionice, okrugle stolove i javne tribine te, umjetničko stvaralaštvo i izražavanje u području inovativnih kulturnih praksi kroz mjesečni program “MOMENT KULTURE”. Sve to odvija se na javnim prostorima te u malom društveno kulturnom centu “MUZA” u Haulikovoj 22. Otvoreni smo svaki dan od 09:00-17:00 sati, a možete nas pratiti i na https://www.facebook.com/Infoshop-Karlovac-103731173302246/?fref=ts

12234958_192076094467753_5186612408767818927_n12194771_186910308317665_1561701386300632153_o11223798_157409407934422_8543311137584682329_n 

Program možete pratiti i više fotografija pogledati na: Facebook stranici INFOSHOP

UDAR GROMA – festival suvremene glazbe

Festival suvremene glazbe Udar Groma spaja nasljeđe više kulturnih inicijativa u Karlovcu i županiji s iskustvom velikih regionalnih festivala na kojima su proteklih godina radili i/ili sudjelovali članovi projektnog tima (InMusic festival, Mars festival, Hartera, MediaMediterranea).

Ovaj festival objedinjuje alternativne glazbene žanrove, video program, «uradi-sam» umjetnost, performing art uz boravak na otvorenom. Na festivalu surađuje više stručnjaka i iskusnih pojedinaca koji su do sad radili na vodećim domaćim festivalskim izdanjima i koji će u suradnji s lokalnim članovima znatno doprinijeti, kako kvaliteti samih programa, tako i vidljivosti i medijskoj zastupljenosti što će u konačnici doprinijeti pozicioniranju grada i županije kao poželjne destinacije za ovakav vid kulturne ponude.

Program je prvenstveno usmjeren lokalnoj publici te zaljubljenicima u alternativne umjetničke programe iz regije, događanja na otvorenom i istraživanje drugačijih umjetničkih i glazbenih formi.

Donatori: Karlovačka pivovara, Grada Karlovac , Karlovačka županija i Ministarstvo kulture RH

_59A0204 _59A9217 _59A9377 _59A9468 _59A9872 _59A1144

Udar Groma možete pratiti na Facebook stranici UDAR GROMA

NASLIJEĐE BORBE

Projektom se propituje naslijeđe antifašističke borbe 20. stoljeća kroz odnos spram spomeničke baštine, raširenosti, pozicija, stanja i stvarne umjetničke vrijednosti postojećih objekata. Velik broj spomenika devastiran je ili uništen početkom devedesetih pa će se tijekom projektnih aktivnosti kontaktirati relevantne institucije, organizacije i stručnjake kako bi se ažurirao registar trenutnog stanja u tri grada / županije.

Projekt se odvijao u Puli, Karlovcu, Rijeci i Splitu kroz tri segmenta: otvorenu debatu o stanju i odnosu spram spomenika, fotoradionicu – dokumentiranja i označavanja lokaliteta na Google Map, izradu online galerije na FaceBook stranici te izložbu fotografija uz prateći program.

Projekt Naslijeđe borbe provode udruge KA-MATRIX iz Karlovca, škatula iz Rijeke, Monte Paradiso iz Pule i Info-zona iz Splita kroz platformu Clubture.

Projekt Naslijeđe borbe odvija se uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba – gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport i Zaklade ‘Kultura nova’.

naslijeđe3 naslijeđe 4 izložva nasljijeđe 2

StreamAway

U području novih medija 2009. godine, s udrugom Domaći surađuje na projektu „Novi mediji za nove ljude“ financiran iz pretpristupnih fondova EU, PHARE gdje se uključila u rad Internet radio mreže stanica.mir. te tjedno proizvodila vlastitu radio emisiju „StreamAway“ vezanu uz pitanja koja se tiču mladih na području lokalne zajednice, ali i šire.

FOTO-SAFARI KARLOVAČKIM INDUSTRIJSKIM KRAJOLIKOM

Partnerski projekt u organizaciji Gradskoj muzeja, udruge KA–MATRIX i KA.Fotka. Sudionici foto-safarija su učenici Mješovito-industrijske škole Karlovac i Srednje škole Duga Resa te skupine fotografa okupljenih oko pojedinih organizatora.

Cilj foto-safarija je dokumentirati neke od najzanimljivijih lokaliteta karlovačkog industrijskog krajolika! Prvi obilazak industrijske baštine u Karlovcu bio je 18. ožujka 2017. kad se obišlo dvije lokacije, TTK (nekadašnja Karlovačka tvornica koža) na Baniji i kompleks željezničkog kolodvora Karlovac.

POETIKA SUDJELOVANJA

Cilj projekta bio je produbljivanje odnosa lokalne publike sa suvremenom hrvatskom književnosti te jačanje kapaciteta mladih za sudjelovanje kao angažirane publike u kulturnom životu zajednice. Program se sastojao od pjesničkih večeri s gošćama koje su vodili i moderirali učenici/e Gimnazije Karlovac, primjenjujući inovativne načine razvijanja publike

 

NEFORMALNO OBRAZOVANJE, AKTIVIZAM MLADIH I VOLONTERSTVO

Građanske intervencije u javnim prostorima – odlučivanje kroz placemaking

Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj

Trajanje projekta: 01.10.2022. – 30.09.2023.

Vrijednost projekta: 14.976,73 EUR (Projekt je finaciran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj – kroz financijske mehanizme EGP-a)

Kontakt osoba: Manuela Kasunić; manuela@ka-matrix.hr

Specifični ciljevi projekta:

 1. Unaprijediti znanje i vještine mladih za aktivnu i odgovornu participaciju u lokalnoj zajednici putem kritičko/kreativnog promišljanja
 2. Potaknuti mlade na suvremeni način promišljanja javnih prostora u svrhu razvoja lokalne zajednice kroz intervencije u prostoru
 3. Uključiti mlade u procese donošenja odluka na lokalnoj razini kroz metodu placemakinga (osmišljavanje javnih prostora)

Projektom osnažujemo mlade osobe za građanski aktivizam, kritičko razmišljanje, urbano planiranje i oblikovanje javnih prostora te ćemo razviti tri javne Umjetničke galerije na neiskorištenim prostorima u kojem će se izmjenjivati sadržaj za mlade, a ujedno će i služiti kao primjer lokalnoj samoupravi o načinima i mogućnostima uključivanja mladih u odlučivanje o društvenim pitanjima.

 

Kreativni placemaking – put prema aktivnom europskom građanstvu (Erasmus +// KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth)

Partneri na projektu: Urban Gorillas (Cipar) i The Association of Cultural Heritage Education Finska)

Trajanje projekta: 01/11/2021 -01/06/2023

Vrijednost projekta: 60.000,00 EUR

Sufinanciranje: Erasmus +

Ciljevi projekta su:

1. Ojačati kapacitete partnerskih organizacija kroz razvoj znanja i iskustva osoba koje rade s mladima u području prenamijene javnih prostora kroz metodologiju “Placemakinga” (oblikovanje prostora)

2. Podići razvoj svijesti o potrebi građanske participacije u prenamijeni i korištenju javnih prostora za aktivnosti mladih uzimajući u obzir kulturno nasljeđe tih prostora (opipljivo i neopipljivo)

Projektom jačamo kapacitete partnerskih organizacija, osposobljavanjem i osnaživanjem mladih i osoba koje rade s mladima, razvijanjem i korištenjem edukativne metodologije kreiranja javnih prostora s dimenzijom kulturnog nasljeđa. Međusobna razmjena iskustva i praksi, uzajamno učenje i dijeljenje zajedničkih vrijednosti u području placemakinga omogućiti će krajnji cilj podizanja svijesti o važnosti aktivne građanske participacije kod mladih.

 

 

 

 

 

“SAY: Street – Activism – Youth” (Erasmus)

Partneri na projektu: Abyss of Mind Foundation (Poljska) i Social Youth Development Civil Non profit Society (Grčka)

Trajanje projekta: 27/01/2019 – 26/05/2019

Vrijednost projekta: 8.720,00 EUR

Sufinanciranje: Erasmus

Projekt djeluje na promicanju socijalne kohezije i aktivnog građanstva, potiče kreativnost i inovativnost mladih i unapređuje vještine i kompetencije kroz neformalno učenje. Svrha projekta je ojačati kritičko mišljenje i inicijativu kod mladih posredstvom revitalizacije javnih prostora te ojačati i promicati razumijevanje različitosti i zajedničkih vrijednosti. Projekt je usmjeren da se mlade iz različitih zemalja uključi u proces zajedničke revitalizacije javnih prostora kroz (uličnu) umjetnost i aktivističke prakse, tj. posredstvom neformalne edukacije.

 

 

KLUB ZA MLADE MUZA

Klub za mlade MUZA oformljen je 2018. godine u društveno kulturnom centru Mala urbana zajednica (MUZA) na adresi Jurja Haulika 22. Klub koristi prostore Infoshopa u kojem su mladi uz mentorsku pomoć članova udruge oformili i razvili sadržaj za Dnevni boravak te vanjski prostor Dvorišta zajednice u kojem uz redovna druženja u ljetnim mjesecima, održavaju i radionice. Dnevni boravak otvoren je svakim danom od 09:00 -17:00 sati, a vikendom prema potrebi. U klubu se redovno održavaju radionice slikarskih tehnika, street arta, radionice reciklaže, tečajevi kuhanja zdrave hrane, sportske radionice, književni klubovi, filmski klubovi, a prostor koriste i pojedinci za vježbanje glazbenih instrumenata kao i mladi neafirmirani umjetnici koji izlažu svoje radove (izložbe mladih autora), prezentiraju svoje fanzine ili izrađuju svoja djela. Prostor je otvoren za sve mlade osobe koje žele organizirati aktivnosti za mlade, sudjelovati u stvaranju sadržaja ili samo posjetiti klub i koristiti prostor za provođenje slobodnog vremena.

Klub za mlade financijski je podržan od strane Grada Karlovca, vlastitim sredstvima udruga i privatnim donacijama.

 

MLADI U JAVNIM PROSTORIMA – (KREATIVNI PLACEMAKING, ODLUČIVANJEM KROZ PLACEMAKING)

Program Mladi u javnim prostorima je nastavak programa udruge kojim se kroz kritički kreativan, inovativan pristup placemakinga osnažuje mlade ljude za aktivno sudjelovanje u društvu, te ih se informira i razvija znanja i vještine kako prenamijeniti javni prostor za sadržaje za mlade. Program se provodio kroz tri godine i tri projekta u suradnji/partnerstvu s Gimnazijom Karlovac i Platformom 9.81 iz Splita, a financijski ga je podržalo Ministarstvo socijalne politike i mladih; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Grad Karlovac.

Program možete pratiti na Facebook stranici MLADI U JAVNIM PROSTORIMA

VIZUALIZIRAJ OVO! OD PUBLIKE DO IZVOĐAČA

Projekt “Vizualiziraj ovo” predstavlja edukativni program udruge KA-MATRIX namijenjen mladima od 10-14 godina koji kroz neformalno učenje, druženje sa umjetnicima za okruglim stolom kao i interaktivnim radionicama prolaze proces od publike do izvođača.

Cilj projekta je stvaranje kreativnog ozračja u lokalnoj zajednici kroz promicanje likovne scene i umjetnosti kao i poticanje proaktivnosti mladih u realiziranju različitih umjetničkih i kulturnih programa.

Projekt se provodi u partnerstvu sa ULAK-om te uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

VO-KA-MATRIX  Vizualiziraj ovo - Od publike do izvodjaca

ZA OKOLIŠ –  BEZ OKOLIŠANJA

Projektom se kroz inovativni pristup osnovnoškolce uključuje u proces populariziranja očuvanja okoliša i prirode. Kroz razne radionice koje su interaktivnog i slikovitog sadržaja mladi stječu osnovne vještine i znanja o očuvanju prirode sa osobitim naglaskom na očuvanje voda kao i pravilnim gospodaranjem otpadom. Na ovaj način mladi se od najranije dobi aktiviraju kao odgovorni članovi društva i budi im se svijest o racionalnom korištenju prirodnih resursa.

FB 62338610_435656843944144_7372479829381218304_n 61862373_623436294842495_5347266993990926336_n

FOKUS:UMJETNOST I KULTURA

Umjetničko kulturni program razvoja publike za djecu i mlade sufinanciranj sredstvima Ministarstva kulture RH u 2020. godini.

123123739_747578719160697_4455234787707982156_n 123452323_375074363736568_3873037785757678596_n 119734834_3089153824541340_2297874786700531012_n 123309874_677768796486781_9147547434287074069_n 122170411_3738510346183438_4742827413441900412_n

DVORIŠTE ZAJEDNICE

U prostoru MUZA-e djeluje sedam udruga civilnog društva koja se bave suvremenim plesom, aktiviranjem zajednice, jazz festivalom, nezavisnom kulturom, a tu je smješten i vege restoran te Infoshop. Kako bi u toplijim mjesecima svi stanovnici grada, a posebno oni u Zvijezdi mogli kreativno provoditi svoje vrijeme te se međusobno družiti i stvarati nove inicijative, u planu je izrada ljetne pozornice, hortikulturalno uređenje te mali “kutovi” za odmor, društvene igre i druženje. Također, sve aktivnosti koje organizacije civilnog društva provode, a koje se u ljetnim mjesecima mogu odvijati vani samo će omogućiti veći doprinos za razvoj cjelokupne zajednicu.

Akcija se provela zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Uz Zakladu u uređenju su sudjelovale i lokalne javne i privatne tvrtke.

11911629_10207111552765346_1725498632_n 11940183_10207119118474484_792842491_n IMG_20150819_153358 IMG_20150821_110725 IMG_20150821_110730 IMG_20150826_125215 IMG_20150826_134333 shirt(1)

PODUPIRANJE GOO-a

Udruga KA-MATRIX članica je Inicijative u projektu „Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama“ koji provode Mreža mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije i GONG, a kojim se nastoji doprinijeti odgoju i obrazovanju odgovornih, politički osviještenih i informiranih građana, koji će svojim djelovanjem pridonijeti daljnjoj demokratizaciji društva kao i podržati uvođenje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje (GOO).

mmh

MLADI U JAVNIM PROSTORIMA

Projekt “Mladi u javnim prostorima”, putem usvajanja znanja i vještina, kritičkim razmišljanjem mladih ljudi te njihovom aktivnom participacijom u organizaciji događanja doprinosi njihovom osvještavanju, samo-realizaciji i podizanju kvalitete života. Projekt se sastoji od pet tematskih radionica, organizacije izložba u detektiranom javnom prostoru kao i koncerata od strane mladih. Na ovaj način doprinosimo razvoju samopoštovanja mladih, pokrećemo inicijative mladih, razvijamo kritičko razmišljanje, što sve doprinosi aktivnoj participaciji mladih na polju kulturnih politika i razvoju lokalne zajednice. U cilju kreiranja prostora koji podržava mlade, mora se prije svega razumijeti uloga tih prostora u njihovom životu, zatim dobrog dizajna i postojanja prepreka u tom prostoru koji treba prijeći. Okupljanje mladih na takvim mjestima razvija i jača društvene mreže i osjećaj pripadnosti.

Projekt se provodi u partnerstvu s Gimazijom Karlovac i Platformom 9.81 iz Splita.

Donatori: Grad Karlovac i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

gimnazija gimnazija 2 gimnazija 3

IMG_20141118_113620 IMG_20141104_103453 DSCN2310

VOLONTERSKI KLUB MLADIH

Cilj projekta je bio omogućiti mladima aktivno sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice putem volontiranja. Projekt se proveo u suradnji sa Šumarsko drvodjeljskom školom Karlovac kroz pet interaktivnih radionica i predstavlja prvi oformljeni volonterski klub u srednjoj školi na području Karlovačke županije.

Kako bi mlade ljude upoznali sa volontiranjem i razvojem društvene zajednice bitno ih je upoznati sa samim pojmom volontiranja i njegovim dobrobitima. Volonterstvo je prema Općoj deklaraciji o volontiranju jedan od kamena temeljaca civilnoga društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravednost za sve.

Upravo ovim projektom željeli smo potaknuti mlade srednjoškolce, kao skupinu koja bi trebala odgovorno djelovati kao aktivni član društva, na osnivanje volonterskog kluba u svojoj školi koji će poticati volonterske aktivnosti među svojim vršnjacima, ali i u cijeloj lokalnoj zajednici. Time ne samo da će oni postati aktivniji, samo svjesniji i odgovorniji građani već i pružiti primjer dobre prakse u cijelom društvu.

Donatori: Grad Karlovac

IMG163 IMG167 IMG164

ODGOVORNI CYBER GRAĐANI

U suradnji sa PU Karlovačkom i OŠ Banija, udruga je u 2012. godini odlučila provesti građansku inicijativu pod nazivom “Odgovorni Cyber građani”. Inicijativa se sastojala od interaktivnih predavanja za osnovnoškolce od 4-8 razreda te njihove profesore. Uz predavanja, također se provodila i anketa koja je rezultirala kratkim istraživanjem na temu sigurnosti djece na internetu. Ova građanska inicijativa provela se zahvaljujući financijskoj potpori Regionalne zaklade za lokalni razvoj ZAMAH u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

IMG149 IMG186 DSC_0082

Na temelju uspješno provedene inicijative i dobivenih rezultata evaluacija i upita brojnih roditelja i škola, udruga je odlučila provesti istoimeni projekt “Odgovorni Cyber građani II”, koji je proveden u 2013. godini u suradnji s PU Karlovačkom. U projekt su uključene: Šumarsko drvodjeljska škola, Ekonomsko turistička škola i OŠ Banija. Projekt je odvijao uz sufinanciranje Grada Karlovca. Učenici/e i profesori/ce su sudjelovali u predavanjima na kojima su upoznati/e s opasnostima korištenja novih tehnologija, kako se odgovorno ponašati na internetu te poštivati tuđa prava.

IMG384 IMG379 IMG376

„Informatičkom pismenošću do veće konkurentnosti na tržištu rada“

2008. udruga je u partnerstvu sa Udrugom Domaći i Ženskom grupom KORAK provela projekt „Informatičkom pismenošću do veće konkurentnosti na tržištu rada“ za dugotrajno nezaposlene žene identificirane kao korisnice projekta „Klubovi za žene“ provedenog od strane Ženske grupe KORAK, financiran iz sredstva EU i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za korisnice je udruga KA MATRIX provela tečaj osnova informatike i korištenja računalom kako bi ih pripremili na što bolje konkuriranje na tržištu rada. Projekt je financijski podržao Grad Karlovac.

žene-informatika

Informatika

U početku djelovanja udruga je djelovala u području promicanja informatičke kulture i edukacije i to kroz održavanje tečaja za osposobljavanje iz područja informatike (osnove MS Worda, MS Excela, Internet te izrada Internet stranica). Tečajevi su provođeni u partnerstvu sa Udrugom za kreativni razvoj Domaći, iz Karlovca u prostorijama Centra za mlade Na Gazi. Polaznici su bili mladi ljudi (15-29 godina), poslodavci i umirovljenici. Cilj tečajeva je osposobljavanje korisnika za usvajanje računalne pismenosti kao vještine kako bi mogli efikasno raditi u ovom modernom svijetu, ali i koristiti ih u svakodnevnom životu. Udruga je također organizirala i provela dva tečaja za korisnike Doma za odgoj djece i mladeži iz Karlovca.

LOKALNA POLITIKA ZA MLADE

Svoj rad na području politike za mlade počinje sudjelovanjem na izradi Gradskog programa djelovanja za mlade. Također, sudjeluje kako koordinator, osnivač i član Vijeća mladih Karlovačke županije. Predstavnici udruge 2009. godine ulaze i u Savjet mladih Grada Karlovca i Povjerenstvo za praćenje GPDM-a Grada Karlovca. Nakon isteka GPDM-a, udruga se zalaže i zagovara izradu novog GPDM-a te upućuje Gradu prijedlog i otvorenost za suradnju u provedbi.

VANJSKA SURADNJA (SOCIJALNE VJEŠTINE I LJUDSKA PRAVA)

Udruga KA-MATRIX je u 2012. godini surađivala s udrugom DIM iz Zagreba (DIM-Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj. Suradnja je ostvarena na projektu Izgradnjom vještina do zaposlenja u sklopu kojeg su provedene četiri radionice Socijalnih vještina za maturante/ice srednjih strukovnih škola u gradu Zagrebu. Radionica je pokrivala područje socijalnih vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada, mladih nezaposlenih osoba koje po prvi puta izlaze na njega. Radionice su održane u: Prvoj ekonomskoj školi Zagreb, Hotelijersko turističkoj školi Zagreb i Trećoj ekonomskoj školi Zagreb.

Druga suradnja ostvarena je na projektu MAG-mladi, aktivni, građani. Projekt je prvenstveno namijenjen mladim ljudima s ciljem da ih se upozna s pojmom i značenjem ljudskih prava te senzibilizira po tom pitanju kao i po pitanju prepoznavanja različitosti koje postoje među grupama ljudi te važnosti tolerancije. Projekt je proveden u suradnji s Trećom ekonomskom i Trgovačkom školom iz Zagreba.

U 2013. Udruga surađuje s udrugom Domaći na provedbi projekta „Mladi-aktivizam-mediji“ gdje vodi dvodnevnu radionicu o aktivnom građanstvu i građanskoj participaciji za učenike/ce Gimnazije Karlovac.

INICIJATIVE

ZVJEZDANI BOŽIĆ (2015.-2016.) – Dvije godine za redom inicijativa se odvijala u suradnji s udrugom Milosrđe, udrugom ART Root, Riverdance Karlovac i plesnim klubom st.ART. Cilj je bio oživljavanje stare gradske jezgre “Zvijezda” vraćanjem sadržaja i otvaranjem prostora suradnje svim zainteresiranim dionicima kao i ukazivanjem na potrebu organiziranja Adventa za vrijeme božićnih blagdana.

12400939_961643900550400_505437224546360215_n   12376549_961658670548923_3215667340380352068_n   10169194_961644653883658_9011544206487788061_n

Fotografije pogledajte ovdje: Facebook

STREET ART Karneval  – Program ulične kulture zamišljen kao višednevno događanje koje obuhvaća aktivnosti većeg broja građanja iz Karlovca, a bave se različitim disciplinama tzv. “ulične umjetnosti (street art). S provedbom je započeo 2016. godine i održava se svake godine za vrijeme proslave dana grada.

13557934_1074853715896084_1944156965375659411_n 13529247_1074853122562810_3496715667936817239_n 13528701_1074852065896249_2488587275272582639_n 13501893_1074852729229516_984633647815154313_n

Galeriju pogledajte ovdje: Street Art Karneval 2016.

DVORIŠTE ZAJEDNICE (2015.) (sezona 2015. – 2020.) – otvaranje uređenog vanjskog prostora za društveno-kulturne aktivnosti građana unutar društveno kulturnog centra MUZA-a (Mala urbana zajednica) – igre na otvorenom, nastupi glazbenih sastava, roštilj, oslikavanje, izrada grafita, ples na otvorenom, sadnja biljaka i mnogo drugih aktivnosti. Dvorište zajednice otvoreno je svaki dan.

                      GLOBALNO PARTNERSTVO

Udruga je u 2016. godini potpisala sporazum s 92nd Street Y – kulturnim centrom iz  New York City-a čime je postala globalni partner u inicijativi Giving Tuesday.

GivingTuesday povezuje različite grupe pojedinaca, zajednica i organizacija diljem svijeta za zajednički cilj: slaviti i poticati davanje. Ova inicijativa uključuje sve sektore u neumornu suradnju i davanje svima onima kojima je to potrebno.

O svemu više na: facebook stranici i web stranici

13239136_1078666722194840_8189880900075828233_n

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost udruge KA-MATRIX