Javna rasprava “Hrvatski dom kao društveno-kulturni centar?”

mala scena hrvatski dom karlovac04.12. 17:00 mala scena Hrvatskog doma, Karlovac
Tema rasprave je uređenje zgrade Hrvatskog doma kao društveno-kulturnog centra po principu civilno-javnog partnerstva kroz suradnju Grada, mreže udruga i drugih korisnika te samih građana.

Na raspravi će biti predstavljeno više varijanti idejnih rješenja zgrade Hrvatskoga doma, rezultati istraživanja o potrebama u nezavisnoj kulturi u Karlovcu, te predložene aktivnosti koje bi se provodile u budućem društveno-kulturnom centru.

panelisti:

Martina Furdek – Hajdin, pročelnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Grad Karlovac
Domagoj Šavor, mreža udruga KAoperativa
Pero Desović, mreža udruga KAoperativa
Denis Mikšić, udruga KA-MATRIX

moderator: Marin Bakić

teme:

idejna rješenja obnove i uređenja Hrvatskoga doma
potrebe nezavisne kulturne scene
prijedlozi za uređenje i programiranje Hrvatskog doma

početak: Mala scena Hrvatskog doma, četvrtak 4. prosinac 2014. u 17.00 sati

Rasprava se odvija u okviru projekta Making Space for Active Community u suradnji s mrežom KAoperativa.

više o projektu

Kroz projekt Making Space for Active Community želi se doprinijeti razvoju i jačanju javno vidljivih partnerstva između OCD-a i lokalnih samouprava u Karlovcu, Puli i Zagrebu za upravljanje lokalnom javnom infrastrukturom i uključivanje građana.

Projektom se želi unaprijediti utjecaj udruga civilnoga društva u društvenom i kulturnom razvoju lokalnih zajednica kroz osiguravanje javnih infrastruktura uz participativni, svima pristupačan i održiv model vođenja i upravljanja uz razvijanje vidljivih civilno-javnih partnerstava.

Projekt se provodi kroz sljedeće aktivnosti: treninzi povezivanja i umrežavanja udruga iz Zagreba, Pule i Karlovca, promocija javno-civilnih partnerstava, studijska putovanja, javne tribine i radionice za članove udruga i građane. U okviru projekta bit će izrađena internetska stranica za mrežu udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa te značajnije korištenje društvenih mreža za promociju aktivnosti.

Edukacije obuhvaćene projektom vode domaći i međunarodni treneri, a uz predstavnike udruga treninzi su namijenjeni zaposlenicima lokalnih uprava koji se bave pitanjima aktiviranja građana, kulturnim politikama i prenamjenom i korištenjem javnih prostora. Treninzi za udruge i predstavnike gradova baziraju se na iskustvima Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade POGON kao uspješnog modela civilno – javnog partnerstva, te belgijskih kulturnih centara kao dobrih praksi upravljanja javnom infrastrukturom.

Kako u Karlovcu još ne postoji kulturno-društveni centar edukacije i druge aktivnosti fokus projekta je na potrebu otvaranja, upravljanja i programiranja takvog prostora. Navedene aktivnosti vezane su s djelovanjem karlovačke mreže udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa koja djeluje u smjeru unaprijeđenja uvjeta za rad lokalne nezavisne kulturne scene.

Obavijest o datumima događanjam pozivi za sudjelovanje na edukacijama i uključivanje u projektne aktivnosti objavljuju se na internetskim stranicama udruge KA-MATRIX, društvenim mrežama i novopokrenutoj internetskoj stranici kaoperativa.org.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je vrijedan je 75.000 eura, a sufinancira ga Europska unija u iznosu od 60.000 eura. Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001 Making Space for Active Community.

Nositelj projekta: Savez udruga Operacija grad (Zagreb) Partneri na projektu: Savez udruga Rojc (Pula), KA-MATRIX (Karlovac), Grad Pula, Grad Zagreb
Sadržaj je isključiva odgovornost Saveza udruga Operacija: Grad, Saveza udruga Rojc i KA-MATRIX-a

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *