projekcija krleža u karlovcu

Predstavljena platforma za praćenje Nacionalne strategije

Na stranicama www.strategija.uzuvrh.hr , može se pratiti napredak u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016., koja je usvojena je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 12. srpnja 2012. godine.

Ovim strateškim dokumentom izražava se politika Vlade Republike Hrvatske u pogledu jačanja pravnog, financijskog i institucionalnog sustava potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i važnog sudionika oblikovanja i provedbe politika Europske unije.

Tekst Nacionalne strategije ima četiri glavna dijela koji se odnose na vrijednosno utemeljenje odnosa države i civilnoga društva, pregled razvoja civilnoga društva u Hrvatskoj, ciljeve, mjere i aktivnosti Nacionalne strategije te način provedbe Nacionalne strategije. Na kraju dokumenta uvršten je i pojmovnik u kojem se podrobnije objašnjavaju neki od ključnih pojmova u tekstu. Temeljna su područja Nacionalne strategije: institucionalni okvir za potporu razvoju civilnoga društva, civilno društvo i  sudionička demokracija, osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski razvoj te djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu. Za svako od tih područja određeni su ciljevi koji se Nacionalnom strategijom žele ostvariti, mjere i provedbene aktivnosti potrebne za njihovo postizanje, nositelji i sunositelji aktivnosti, rokovi i izvori sredstava potrebni za provedbu aktivnosti te pokazatelji na temelju kojih će se vrednovati napredak u provedbi. U dokumentu je  navedeno ukupno 26 ciljeva, 27 mjera te 91 provedbena aktivnost.

Više na: www.strategija.uzuvrh.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *